DEN HAAG - De verlenging van de plicht van werkgevers om bij ziekte van werknemers het loon niet één maar twee jaar door te betalen, heeft goed gewerkt om het ziekteverzuim terug te brengen.

Ook de instroom naar de arbeidsongeschiktheid ging daarmee omlaag. Dit staat in een evaluatie van de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte, die in 2004 van kracht werd, die minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens De Geus staat het succes van de wet niet op zichzelf. Hij sprak over een "geïntegreerde aanpak" die ertoe geleid heeft dat "langdurig ziek zijn in Nederland niet meer gelijk staat met arbeidsongeschiktheid".

De Geus noemde ook de Wet verbetering poortwachter uit 2002, die ertoe moet leiden dat zieke mensen sneller het werk hervatten. Verder noemde De Geus de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van dit jaar, oftewel de nieuwe WAO.