DEN HAAG - Minister Pieter Winsemius (VROM) is zeer kritisch over de gebrekkige invoering van de huur- en zorgtoeslag. Hij sprak woensdag in de Tweede Kamer over een hoofdpijndossier. "Bepaalde zaken verdienen niet de schoonheidsprijs."

Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman bleek een week geleden al dat duizenden mensen in grote financiële problemen zijn gekomen doordat de Belastingdienst is tekortgeschoten bij de toekenning van de toeslagen. De SP sprak over een puinhoop.

In het debat over de VROM-begroting maakte Winsemius geen geheim van zijn bedenkingen. Hij toonde zich bereid tot een debat in het nieuwe jaar met de Kamer, dat de PvdA wel ziet zitten om lessen te trekken.

De ombudsman haalde ook uit naar VROM dat flinke steken heeft laten vallen bij de afbouw van het oude systeem van huursubsidie.

Personeelstekort

Sinds 1 januari is de huursubsidie vervangen door een huurtoeslag. De uitvoering van de nieuwe wetgeving werd overgeheveld van VROM naar de Belastingdienst, maar die kampte met automatiseringsproblemen en een personeelstekort. Klachten van burgers bleven daardoor lange tijd onbeantwoord.

Ombudsman Alex Brennikmeijer kreeg in 2005 en dit jaar veel klachten over de trage behandeling van bezwaarschriften en brieven over huursubsidie door VROM.

Uitzendkrachten

Volgens Winsemius wordt de achterstand met uitzendkrachten weggewerkt, maar die moeten eerst worden ingewerkt. "Het loopt wel wat beter. Maar er is regelmatig wisselwerking met Financiën."

Volgens VROM zijn de achterstanden rond de huursubsidieregeling nagenoeg opgelost.