NAARDEN - De Stichting Stork zet een bijzonder middel in om zich te beschermen tegen de plannen die de activistische aandeelhouders Centaurus en Paulson hebben met Stork.

De stichting, die waakt over de belangen van het industrieel concern, geeft zogeheten cumulatief preferente aandelen uit. Dat heeft de stichting woensdag bekendgemaakt.

De stichting ziet in de plannen van de twee grootaandeelhouders een bedreiging voor het voortbestaan en de onafhankelijkheid van Stork.

Opstappen

Zij willen dat de commissarissen van Stork opstappen. Daarnaast vinden zij dat Stork voortaan toestemming aan zijn aandeelhouders moet vragen om transacties van 100 miljoen euro en meer uit te voeren.

Door de uitgifte van de preferente aandelen verwatert het belang van Centaurus en Paulson en wordt de stichting de grootste aandeelhouder in Stork. De stichting krijgt een belang van bijna 50 procent van de uitstaande aandelen Stork, terwijl Centaurus en Paulson gezamenlijk 33 procent houden. Het is voor het eerst in jaren dat deze beschermingsconstructie in Nederland wordt gebruikt.

Maatregel

Volgens advocaat Pieter van der Korst van Houthoff Buruma bestaat er nauwelijks jurisprudentie voor dit soort zaken. "Over het algemeen geldt dat de beschermingsconstructie wordt toegestaan, zolang het maar een tijdelijke maatregel is." Een definitie van 'tijdelijk' is nooit opgesteld en ook is onduidelijk wat er gebeurt na het aflopen van die termijn, aldus de raadsman.

Belangen

Stork zegt blij te zijn dat de rust rond het bedrijf nu is weergekeerd. "Nu is een situatie ontstaan die de onderneming weer in staat stelt te werken aan het potentieel van het bedrijf, waardoor de belangen van alle belanghebbenden kunnen worden gediend", aldus het Naardense bedrijf.

Aanvechten

Beleggers zien juist een aanhoudende onrust. Tom Muller van zakenbank Theodoor Gilissen acht de kans groot dat Centaurus en Paulson naar de rechter stappen. "Ze zullen de uitgifte van de aandelen aanvechten. Dat juridische proces zal lang duren en over de uitkomst is nu niets te zeggen", aldus Muller.

"Centaurus en Paulson streven tot nu toe niet naar een overname van Stork, maar de intenties zijn vijandig. Stork kan nu even ademhalen in de juridische strijd, maar de hele zaak is niet goed voor de dagelijkse gang van zaken bij het bedrijf", aldus Muller.