ZOETERMEER - De Abvakabo FNV wil in 2003 voor laagbetaalde werknemers een loonstijging die hoger uitkomt dan het door het kabinet en de sociale partners afgesproken maximum van 2,5 procent. De FNV-bond bepleit voor die groep een loonstijging die gedeeltelijk uit een vast bedrag bestaat.

De bond denkt daarbij aan een vast bedrag in de loonschalen en bij de eindejaarsuitkering. Door het kiezen van "centen in plaats van procenten" kan de totale loonstijging voor de minstbetaalden uitkomen op 3 tot 4 procent. Zo wil de bond de koopkracht behouden voor werknemers met lage lonen en de armoedeval verkleinen.

CAO-coördinator R. Paping betwistte vrijdag dat het sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden wordt omzeild. Hij zegt vast te houden aan een contractloonstijging van 2,5 procent voor iedereen.