BRUSSEL - Staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) is er voor in de toekomst uitstootrechten voor luchtvaartmaatschappijen te veilen. Dat lijkt hem logischer dan de emissierechten voor de uitstoot van CO2 weg te geven.

Op dit moment worden emissierechten voor elektriciteitsmaatschappijen al geveild door de overheid.

De Europese Commissie zal woensdag waarschijnlijk een plan aannemen om vliegtuigmaatschappijen een CO2-limiet op te leggen.

Het Wereld Natuur Fonds vreest dat de sector te veel CO2-uitstootrechten krijgt toebedeeld. Die zou ze kunnen doorverkopen of doorberekenen aan passagiers en daarmee tot 3,5 miljard euro per jaar kunnen verdienen.