DEN HAAG - De komende jaren verdwijnen naar verwachting 850 banen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat is een kwart van alle banen bij de dienst, zo zei een woordvoerder van het ministerie van Justitie maandag.

Volgens hem heeft de IND in de toekomst minder mensen nodig door een effectievere werkwijze en verdere automatisering.

Het gaat overigens nog niet om een definitief plan. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Het zal vóór 1 januari worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. De dienst verwacht dat de banen voor een groot deel via natuurlijk verloop zullen vervallen.

Sturing

De Algemene Rekenkamer constateerde vorig jaar dat het bij de IND ontbreekt aan sturing, samenwerking en communicatie. De dienst kwam als antwoord daarop met een verbeterplan om de organisatie effectiever te laten werken.

Daarbij komt volgens de woordvoerder nog eens dat de achterstanden waar de IND mee te maken had rond de verblijfsvergunningen zijn weggewerkt en dat de instroom van asielzoekers daalt. Door al deze ontwikkelingen heeft de dienst over een jaar of vijf een kwart minder mensen nodig, zo is de verwachting.