AMSTELVEEN - Over vier maanden breekt op de arbeidsmarkt "echt de paniek uit" onder werkgevers. Door de aantrekkende economie is er al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Maar het toenemend tekort aan personeel zal in het voorjaar extra voelbaar zijn, omdat werkgevers dan traditioneel meer werknemers nodig hebben door veel seizoenswerk.

Dat voorspelde bestuursvoorzitter Rens de Groot van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) maandag bij de presentatie van het rapport Vacatures in Nederland 2006 in Amstelveen. Daar pleitte De Groot in de CWI-vestiging voor een "winteroffensief" om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Samen met werkgeversvoorman Loek Hermans van MKB-Nederland en voorzitter Hans Kamps van uitzendkoepel ABU sprak hij af om de handen ineen te slaan. Samen met gemeenten en uitkeringsinstituut UWV en scholingsinstellingen moet per regio in kaart worden gebracht wat voor personeel werkgevers zoeken. Zodat mensen op een juiste manier begeleid en geschoold worden.

Kinderen

Volgens Hermans kunnen bedrijven nu bepaalde productie niet maken, omdat ze niet de juiste werknemers kunnen vinden. Dit gaat ten koste van economische groei. Intussen is het lastig voor veel laagopgeleide en oudere werklozen of arbeidsgehandicapten om een baan te bemachtigen. Ook kiezen volgens de MKB-voorzitter en zijn ABU-collega te veel redelijk goed opgeleide vrouwen ervoor om thuis te blijven voor de kinderen.

Hermans zou graag zien dat het CWI van deur tot deur gaat om mensen aan te sporen te gaan werken. Net zoals het voormalige Arbeidsbureau moskeeën is afgegaan toen rond 2000 de economie op volle toeren draaide en het tekort aan personeel groot was, maar veel allochtonen niet aan de bak kwamen.

De Groot stelt dat dit beleid door bezuinigingen van het kabinet-Balkenende niet meer vol te houden was. Nu hoopt hij de ruimte te krijgen voor de regionale aanpak. Verder zou hij graag zien dat iedereen om de vijf jaar recht krijgt op een zogehete competentietest van het CWI. Het moet niet uitmaken of je werkloos bent of werkend. Ook voor mensen met een baan is het volgens De Groot van belang om hun mogelijkheden te kennen en te weten of ze nog wel op de juiste plek zitten.

Vmbo

Laagopgeleide werkzoekenden worden op de arbeidsmarkt verdrongen door hoger opgeleiden, ook in functies waarvoor geen hoge opleiding nodig is, meldt het CWI.

Vacatures die eigenlijk zijn bedoeld voor werkzoekenden met maximaal vmbo worden vaak vervuld door hoger opgeleiden. Van de 161 duizend vacatures voor laaggeschoolden worden er honderdduizend ingevuld door hoger opgeleiden. Vooral werklozen met alleen een basisschooldiploma komen moeilijk aan de bak. Ook een leeftijd van 45 jaar of hoger maakt het lastig om een baan te vinden.

Tegelijkertijd klagen werkgevers dat ze onvoldoende personeel kunnen vinden om openstaande vacatures op te vullen. Vooral werkgevers in de bouw, de industrie en de zorgverlening hebben moeite met het vinden van arbeidskrachten. Het CWI vervulde tussen juli vorig jaar en juni ruim één miljoen vacatures. Werkgevers noemen 28 procent van het aantal vacatures moeilijk vervulbaar.

Bij het CWI staan 127 duizend werkzoekende 55-plussers ingeschreven. Daarvan vonden in de onderzochte periode twaalfduizend mensen een baan. Van de 240 duizend ingeschrevenen tussen de 40 en 54 jaar vonden er 153 duizend een baan.