DEN HAAG - De cao-lonen stijgen dit jaar gemiddeld met 1,7 procent. Dat blijkt uit de Najaarsrapportage die minister Aart Jan de Geus maandag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. In 2005 stegen de lonen met 1 procent.

In 81 van de 123 onderzochte cao's zijn afspraken gemaakt over de levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor verlof. In 44 akkoorden is afgesproken dat de werkgever hieraan financieel bijdraagt. Die bijdrage is gemiddeld 1 procent per werknemer.