AMERSFOORT - Rover, de belangenvereniging van reizigers in het openbaar vervoer, wil dat de problemen met de nieuwe dienstregeling zo snel mogelijk worden aangepakt. In de eerste week waarin de regeling van kracht was, ontving Rover 2000 klachten.

"Op het dagelijkse aantal reizigers lijkt dat misschien niet zoveel, maar de ervaring leert dat slechts een fractie van de reizigers die een klacht heeft deze ook daadwerkelijk bij ons indient'', zei een woordvoerder van Rover zaterdag.

Grote problemen

De belangenorganisatie constateert aan de ene kant dat chaotische taferelen op het spoor op één uitzondering na zijn uitgebleven, maar stelt tegelijkertijd dat treinreizigers nog te veel en te grote problemen tegenkomen.

"De 'Maaslijn' Nijmegen - Venlo - Roermond spant hierbij de kroon: de overgang van NS naar Veolia, dat hier met onvoldoende en ongeschikt materieel is gaan rijden, leidde tot een chaotische dienstuitvoering en een forse verslechtering van het reiscomfort''.

Meldpunt

De nieuwe dienstregeling ging vorige week zondag in. Rover heeft een meldpunt geopend waar reizigers klachten kunnen deponeren.

Ongeveer de helft van de 2000 klachten ging over extra overstappen, verslechterde aansluitingen en langere reisduur. De overige klachten hadden vooral betrekking op de uitvoering van de nieuwe treindienstregeling. Deze reizigers klagen onder meer over volle treinen, oud materieel, treinen die niet kwamen opdagen en stations die nog niet af waren.

Resultaten

Rover geeft de resultaten van het meldpunt door aan de openbaar vervoerondernemingen, zoals de Nederlandse Spoorwegen. De belangenorganisatie dringt aan op snelle maatregelen.

"Op de Maaslijn zullen deze verbeteringen drastisch moeten zijn en snel moeten komen, want de onbetrouwbare dienstuitvoering met te kleine, langzame en naar dieselolie ruikende treinen is een belediging van de reizigers'', aldus Rover.

De provincie Limburg moet als verantwoordelijke overheid duidelijkheid geven over wat er is misgegaan bij de overgang van deze treindienst van NS naar Veolia.