AMERSFOORT - De Vereniging Eigen Huis (VEH) is in het afgelopen boekjaar in de rode cijfers terechtgekomen. Onder de streep resteerde in het eind april afgeronde verslagjaar een negatief resultaat van ruim 1 miljoen euro. Dat heeft de VEH dinsdag bekendgemaakt. In het voorgaande boekjaar noteerde de VEH nog een winst na belasting van 495.000 euro.

De baten kwamen uit op 18 miljoen euro, wat een toename betekende van 10 procent ten opzichte van voorgaande verslagperiode. De lasten stegen ruim twee keer zo hard: met 21 procent tot 20 miljoen euro. Daardoor noteerde de vereniging een operationeel verlies van bijna 2 miljoen euro, zo staat in het dinsdag verschenen jaarverslag.

Het negatieve resultaat schrijft de VEH onder meer toe aan investeringen in huisvesting en ICT, hogere kosten van het nieuwe personeelsbeleid en aanloopkosten voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. Algemeen directeur M. Pernot vreest dat ook in het huidige boekjaar Eigen Huis rode cijfers zal schrijven.

Het aantal leden is met 22.000 gegroeid tot 625.000. VEH streeft ernaar over vier jaar een kwart van alle huiseigenaren als lid te hebben. Daarmee wil ze een sterke positie als belangbehartiger bereiken, zowel landelijk als op regionaal niveau.