AMSTELVEEN - Het loonstrookje valt in januari voor alle werknemers voordelig uit. Alle nettolonen stijgen. Vooral mensen met minimumloon en werknemers in de grootmetaal houden onder aan de streep van hun strookje meer over. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde berekeningen van LogicaCMG die de salarissen verwerkt van ruim 1,3 miljoen werknemers.

Het nettominimumloon stijgt fors met 3 procent. Dat komt doordat de overheid het wettelijk minimuloon heeft verhoogd. Werknemers in de grootmetaal gaan er tussen de 1,47 en 3,19 procent op vooruit.

De meerderheid van hen krijgt in januari minimaal 2,5 procent meer salaris. Dat komt vooral omdat metaalwerkgevers meer van de pensioenpremie gaan betalen.

Premie

Dat iedere werknemers meer overhoudt van zijn brutosalaris is te danken aan de lagere WW-premie, minder loonbelasting, hogere arbeidskorting en lagere pensioenpremies. Bij een brutosalaris van 2000 ontvangt een werknemer volgend jaar netto 18,23 euro meer. Dit loopt op tot een maximaal bedrag van 33,46 euro bij een bruto maandloon van 4500 euro.

In de berekeningen heeft LogicaCMG rekening gehouden met een eventueel negatief effect van de nominale premies voor zorgverzekeringen.