HILVERSUM - De raad van bestuur van Publieke Omroep wil voor 2008 125 miljoen euro bovenop de huidige begroting. Dat stelden de bestuurders woensdag in Hilversum. Publieke Omroep zegt het geld nodig te hebben voor herstel van de programmering, een kwaliteitsimpuls en ontwikkeling van crossmediale producten.

"De begroting voor 2007 is rond, maar wanneer we op de huidige voet doorgaan dan hebben we in 2008 een tekort van 30 miljoen omdat onze reserves op zijn", zegt Harm Bruins Slot, voorzitter van de raad. Bruins Slot kijkt met belangstelling naar de kabinetsformatie, omdat deze bepalend is voor de mediaparagraaf in het regeerakkoord.

Formatie

De wens van Publieke Omroep is dan ook al "in de omgeving van de formatie" naar voren gebracht. De tekorten op de begroting zijn minder groot dan waar de Raad van Bestuur rekening mee heeft gehouden. Begin dit jaar liepen de tekorten op door tegenvallende Ster-inkomsten, die weer een gevolg waren van tegenvallende kijkcijfers. Deze zomer introduceerde de Raad van Bestuur het programmeermodel waarin omroepen strenger aan het profiel van een zender moeten voldoen.

Volgens Bruins Slot is de neerwaartse spiraal doorbroken en gaat het goed met de kijkcijfers. "Zelfs nu succesnummers als Paul de Leeuw en Boer zoekt Vrouw tijdelijk zijn gestopt." De Publieke Omroep vindt het echter nog te vroeg om van een echt succes te spreken.

Met de huidige begroting weigerde de raad van bestuur tot nu toe namens de publieke omroepen een prestatiecontract te ondertekenen. Met het extra geld denkt de raad wel aan de doelstellingen voor 2010 (Voor iedereen, Publieke Kwaliteit, Crossmediaal) te kunnen voldoen en dan is hij ook bereid een dergelijk prestatiecontract te ondertekenen.