WASHINGTON - De inkomens in ontwikkelingslanden zullen door de voortgaande mondialisering fors gaan stijgen en steeds meer mensen zullen zich hierdoor vakanties en luxeartikelen kunnen permitteren.

In 2030 zullen 1,2 miljard mensen uit ontwikkelingslanden tot de zogenoemde mondiale middenklasse behoren. Dat is 15 procent van de wereldbevolking. Dit staat in een woensdag uitgekomen rapport van de Wereldbank over de vooruitzichten voor de wereldeconomie tot 2030.

Ontwikkelingen

Volgens de belangrijkste econoom van de Wereldbank, François Bourguignon, zijn er drie belangrijke ontwikkelingen die in de volgende mondialiseringgolf een rol gaan spelen: Ten eerste zal het aandeel van ontwikkelingslanden, met name China, India en Brazilië, in de wereldeconomie toenemen. Ten tweede kunnen mondiale productieprocessen voor een grotere productiviteit zorgen.

Tenslotte zal technologische kennis sneller worden verspreid door dalende communicatiekosten, een verbeterde toegang tot telecommunicatie en internet en door innovatie in de organisatiestructuren van bedrijven.

Ongelijkheid

Het rapport voorspelt dat het totale resultaat van de wereldeconomie zal toenemen van ruim 26 biljoen euro in 2005 tot ruim 54 biljoen in 2030 en de armoede in de wereld zal afnemen. Desondanks zullen in 2030 de inkomens in ontwikkelingslanden minder dan een kwart blijven van de inkomens in rijke landen en zal de ongelijkheid alleen maar toenemen.

Inkomensverschillen

De Wereldbank waarschuwt in het rapport tevens voor groeiende mondiale inkomensverschillen en de ernstige gevolgen die de inkomensstijgingen voor het milieu hebben.

Het aantal wereldbewoners dat moet rondkomen van anderhalve euro per dag of minder, zal volgens de Wereldbank afnemen van 2,7 nu tot 1,9 miljard in 2030. Sommige regio's, met name Afrikaanse, dreigen bij deze ontwikkeling echter buiten de boot te vallen. Ook binnen landen kunnen de inkomensverschillen gaan toenemen, aldus Bourguignon.

Klimaatverandering

Keerzijde van de medaille is dat temperatuurstijgingen een bedreiging vormen voor de wereld en zijn economie. Wanneer er geen grootschalige maatregelen worden getroffen, zal de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met vijftig procent toegenomen zijn en in 2050 zelfs verdubbeld. Het is daarom belangrijk dat overheden schone groei stimuleren, om de uitstoot van deze gassen te doen afnemen.