DEN HAAG - Nederlandse ondernemers hebben in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo veel vertrouwen gehad in de economie. Hun verwachtingen voor 2007 zijn hooggespannen. Ze rekenen in het nieuwe jaar op een sterke groei van de omzet en de export, zo blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van de Kamer van Koophandel die dinsdag werd gepubliceerd.

Het ondernemersvertrouwen is het meest gestegen in de groot- en detailhandel, laat het onderzoek onder 40.000 bedrijven zien. De index van het ondernemersvertrouwen, die sinds 1987 wordt gemeten, toont sinds 2004 een snel stijgende lijn.

De nominale omzet (in euro's) groeide met 4,6 procent in 2006, blijkt uit het onderzoek.. In 2005 was dat 1,9 procent. Bijna 40 procent van de bedrijven meldde een toename van de omzet.

Het aandeel winstgevende bedrijven steeg van 83 procent naar 87 procent. Het minst winstgevend is de landbouw. Bijna een zesde van de landbouwbedrijven was niet winstgevend. De winstgevendheid was het grootst in de bouw (90 procent) en de dienstensector (89 procent).

Het afgelopen jaar steeg de export gemeten in euro's met 6,4 procent. In 2005 groeide de export nog maar met 3,5 procent. Kleine bedrijven zagen hun export sterker toenemen dan grote bedrijven.

Ook de bereidheid tot investeren nam het afgelopen jaar toe. ,,2006 Was een topjaar voor ondernemers'', aldus de Kamer van Koophandel.

Verder steeg ook de werkgelegenheid in 2006, en wel met 2,2 procent tegen een groei van 0,4 procent in het voorgaande jaar. Het midden- en kleinbedrijf was hier de voortrekker. De groei was het sterkst in de dienstverlening (plus 4,1 procent) waar vooral de sectoren vervoer en automatisering veel nieuwe banen opleverden.