DEN HAAG - Werknemers meldden zich vorig jaar minder vaak ziek, maar ze waren gemiddeld wel langer onwel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dinsdag zijn gepubliceerd.

Het ziekteverzuim was in 2005 met 4 procent even hoog als het jaar daarvoor.

In de cijfers zijn de landbouw en visserij, de zorg, het onderwijs en financiële instellingen niet meegenomen. In de rapportage is het ziekteverzuim van 3,5 miljoen van de zes miljoen werknemers in ons land verwerkt.

Horeca

De horeca bleek met een verzuim van 2,1 procent het laagst te scoren terwijl het openbaar bestuur met 5,4 procent het hoogste verzuim had.

Het CBS concludeert dat oudere werknemers (45 plus) in 2005 vaker ziek thuis zaten dan het jaar daarvoor. Dat geldt vooral voor 55- tot 65-jarigen die hun ziekteverzuim van 5,5 procent in 2004 naar 6,1 procent in 2005 zagen stijgen.

De 55-plussers zijn wel minder vaak ziek dan jongere collega's maar hun verzuim is over het algemeen langer. In de categorie jongere werknemers (tot 25 jaar) is het ziekteverzuim met 1,6 procent het laagst. Zij zijn ook het minst vaak ziek.

Allochtonen

Volgens het CBS waren niet-westerse allochtonen in 2004 minder vaak ziek dan het jaar daarvoor: Hun verzuim daalde van 4,7 maar 4,5 procent. Gemiddeld was het ziekteverzuim van allochtonen in 2005 3,9 procent en dat was hetzelfde als in 2004.