DEN HAAG - Als het aan het ministerie van Sociale Zaken ligt, lopen plegers van bijstandsfraude binnenkort sneller tegen de lamp.

Staatssecretaris Henk van Hoof heeft maatregelen genomen die het voor gemeenten makkelijker moeten maken verborgen vermogen op te sporen. Dat maakte zijn departement dinsdag bekend.

Gemeenten kunnen voortaan makkelijker bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer nagaan of iemand met een bijstandsuitkering een auto bezit zonder dat te hebben gemeld. Ook gaat het Inlichtingenbureau, dat gemeenten ondersteunt in hun taken op het gebied van sociale zekerheid, gegevens van de belastingdienst en zorgverzekeraars doorgeven.

Auto's

Auto's tellen voor de bijstand mee als vermogen en zijn daardoor van invloed op het recht op en de hoogte van de uitkering.

Bijstandgerechtigden die het bezit van een of meer auto's verzwijgen, lopen het risico dat hun uitkering wordt stopgezet.