AMSTERDAM - Met radiospotjes en advertenties in huis-aan-huisbladen is maandag de eindsprint ingezet van de guldencampagne van het ministerie van Financiën.

De komende drie weken wordt iedereen nog eens nadrukkelijk opgeroepen zijn guldenmunten voor de uiterste omruildatum van 30 december in te leveren op het postkantoor. Daarna zijn de kwartjes, guldens en rijksdaalders officieel niets meer waard.

Sinds begin oktober kunnen de guldenmunten ook bij postkantoren worden ingeleverd. Voordien kon dat alleen bij de vier kantoren van De Nederlandsche Bank (DNB). Inmiddels is zo'n 4,4 miljoen gulden van 44 duizend mensen omgeruild voor twee miljoen euro. Gemiddeld gaat het daarmee om honderd gulden per transactie.

Inleveren

Meer dan honderdduizend mensen hebben inmiddels van de verruimde omruilmogelijkheid gebruikgemaakt, laat het ministerie maandag weten. Na het inleveren van de guldens duurt het vier tot vijf weken voor het bedrag in euro's is overgemaakt.

De gulden is sinds 28 januari 2002 geen wettig betaalmiddel meer. Van de sinds 1948 uitgegeven stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens, rijksdaalders en vijfjes waren er naar opgave van DNB voor de omruilcampagne nog 3,5 miljard in omloop. De waarde daarvan is ongeveer een half miljard euro.

Verloren

Ook zouden Nederlanders nog 28 miljoen guldenbiljetten thuis hebben liggen. Die hebben gezamenlijk eveneens een waarde van ongeveer een half miljard euro. Het grootste deel van het geld is vermoedelijk verloren gegaan. De laatst uitgegeven bankbiljetten kunnen nog tot begin 2032 bij DNB worden ingewisseld.