DEN HAAG - Het is goed mogelijk op een verantwoorde en efficiënte wijze in Nederland een markt voor klusjes te ontwikkelen. Een formele markt voor werkzaamheden in en om het huis is fraudebestendig en kan een positief effect hebben op de werkgelegenheid.

Dit stellen werkgevers, werknemers en gemeenten in een vervolgadvies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De raad heeft zijn eerste voorstel van januari 2006 op verzoek van de Tweede Kamer verder uitgerekend en maandag aan de kamer aangeboden. De kosten wegen in de ogen van de RWI niet op tegen de verwachte maatschappelijke voordelen.

Volgens de RWI vermindert het voorstel de huidige ongelijkheid tussen het zwarte en het witte circuit omdat het voor opdrachtgevers en -nemers aantrekkelijker wordt te kiezen voor legale oplossingen.

Opleidingsniveau

Vooral hoog- en laagopgeleide vrouwen profiteren van de plannen. "Wanneer bijvoorbeeld hoogopgeleide vrouwen meer huishoudelijk werk legaal kunnen uitbesteden, krijgen ze zelf meer gelegenheid om op hun eigen opleidingsniveau op de arbeidsmarkt te participeren", aldus de RWI.

De raad houdt vast aan twee varianten. Een optie is klussen tot een bedrag van maandelijks 500 euro vrij te stellen van belasting en premieheffing. In de andere variant zijn de kosten voor de werkzaamheden fiscaal aftrekbaar.

Zwartwerken

VNO-NCW, de FNV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben het plan goed ontvangen. "Positief is dat zwartwerken erdoor wordt teruggedrongen en dat het ruimte biedt aan reguliere bedrijven. Wij onderschrijven dit vervolgadvies dan ook van harte", aldus Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW.

Volgens Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV, biedt het advies goede kansen voor werknemers en levert het voor iedereen voordelen op.