ARNHEM - Tennet gaat samen met het Duitse energiebedrijf RWE een nieuwe stroomverbinding aanleggen tussen Nederland en Duitsland. Dat heeft Tennet, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, maandag bekendgemaakt.

De nieuwe lijn maakt de import van goedkopere stroom uit Duitsland mogelijk. Nederlandse stroom is relatief duurder omdat veel elektriciteit met aardgas wordt opgewekt. Voor bedrijven die veel energie gebruiken, levert dat een concurrentienadeel op. Vergroting van de importcapaciteit is dan ook van groot belang voor de Nederlandse industrie.

Zeventig miljoen

Tennet en RWE investeren samen ongeveer zeventig miljoen euro in de hoogspanningsverbinding, die een importcapaciteit heeft van tussen de 1000 en 2000 megawatt. Momenteel bedraagt de importcapaciteit vanuit Duitsland 2500 megawatt. De lijn, met een lengte van 60 kilometer, komt te liggen tussen Doetinchem en Wesel.

De verwachting is dat de lijn op zijn vroegst in 2013 operationeel is. Dat het zo lang duurt, heeft te maken met de vergunningsprocedure die moet worden doorlopen. De feitelijke aanleg neemt maar een jaar in beslag.