DEN BOSCH - De raad van commissarissen van supermarktconcern Laurus is niet, onjuist of te optimistisch geïnformeerd. Daardoor kreeg de raad niet de signalen die tot ingrijpen zouden hebben geleid. Dat concludeert de voorzitter van de raad, K. Storm, uit het onderzoeksverslag dat maandag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam is deponeerd. In de loop van de dag wordt het rapport openbaar gemaakt.

Het enquêteverslag is het resultaat van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij Laurus dat in mei werd ingesteld. Een groep aandeelhouders vroeg de Ondernemingskamer het supermarktconcern nader te bekijken nadat het bedrijf onder meer door het debacle met de operatie-Konmar in grote problemen was gekomen.

Volgens Storm is er weinig op het rapport aan te merken. Wel mist hij in het hoofdstuk over "zijn" raad vier belangrijke punten die hij elders wel in het onderzoek terugvindt. De Konmar-strategie was "op zichzelf" een juiste keuze. In het plan daarvoor waren controlemomenten voor de commissarissen opgenomen en er was geen reden voor de raad om buiten de grenzen van normale bedrijfsgang te treden.

Bovendien zijn de commissarissen slecht geïnformeerd, aldus Storm. Tevens kan volgens hem de redding van Laurus door het Franse Casino, ook aangevochten in deze zaak, op goedkeuring van de onderzoekers rekenen.

Laurus wil geen commentaar geven op het onderzoeksverslag.