LONDEN - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt dat de agressieve leenmethodes van Chinese bedrijven leiden tot een nieuwe schuldenberg in Afrika. Directielid Adnan Mazarei van het fonds zegt in de Britse zakenkrant Financial Times van vrijdag dat er maatregelen nodig zijn om een nieuwe ophoping van schulden te voorkomen.

Het IMF en de Wereldbank bereiden een rapport voor, waaruit blijkt dat China verreweg de grootste van zes nieuwe schuldeisende landen is. Andere landen zijn Koeweit, Brazilië, India, Zuid-Korea en Saoedi-Arabië. In het rapport staat ook dat Chinese leningen zijn gestegen tot een bedrag van 5 miljard dollar in 2004, twee keer zoveel als tien jaar geleden.

De voorwaarden waaronder de leningen worden verstrekt, zijn niet helder en lopen niet volgens de traditionele structuren. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met stilzwijgende onderpanden en variabele tarieven.

Oliedeals

Chinese bedrijven investeren steeds meer in de economieën van Afrika. China ziet Afrika als een handige bron voor grondstoffen en als afzetmarkt. In tegenstelling tot het Westen stelt China geen harde eisen aan regeringen waarmee ze zaken doen. Veel Afrikaanse landen maken hier gretig gebruik van. China sloot oliedeals met landen als Soedan, terwijl de regels van de Wereldbank dit om onder meer humanitaire redenen verbieden.

Wereldbank

Al eerder spraken onder meer Wereldbankpresident Paul Wolfowitz en de G7 hun zorgen uit over de Chinese leningen. Volgens Wolfowitz moeten ontwikkelingslanden die schuldenverlichting hebben gekregen over een paar jaar niet weer in hetzelfde schuitje zitten als hiervoor. Vorig jaar kreeg een aantal Afrikaanse landen schuldverlichting, na een G8-top in het Schotse Gleneagles.