UTRECHT - De Nederlandse economie kan volgend jaar groeien met een stevige 3,25 procent. Deze verwachting heeft bestuursvoorzitter Bert Heemskerk van de Rabobank donderdag uitgesproken.

Voor de landen die met de euro betalen, moet een gemiddelde economische groei van 2 procent haalbaar zijn, hebben de economen van de Rabobank uitgerekend. De bank is onder meer te spreken over de kracht van de Nederlandse industrie. Zo heeft de scheepsbouw een "succesvolle comeback" gemaakt.

"Na de malaise van de jaren tachtig kozen de overgebleven scheepswerven voor de productie van technisch hoogwaardige schepen voor nichemarkten. Anno 2006 is de Nederlandse scheepsbouw wereldwijd actief én winstgevend", aldus Heemskerk.

Groei

Om de economische groei in de komende jaren vast te houden, moet het komende kabinet volgens de Rabobank minder inzetten op verlaging van de staatsschuld en het reduceren van de lasten voor burgers en bedrijven.

"Het nieuwe kabinet dient het vizier te richten op investeringen in de fysieke infrastructuur, onderwijs en verduurzaming van de economie", stelt Heemskerk in een verklaring. Overigens moet het kabinet er wel voor waken niet opnieuw begrotingstekorten te veroorzaken.

Knelpunten

Voor een aanhoudende economische groei moeten onder meer de knelpunten op de wegen worden opgelost en zal Nederland moeten werken aan duurzame energievoorziening. Volgens Heemskerk "praat het Innovatieplatform teveel en doet het te weinig".

Als gevolg van de sterke economische groei ziet Heemskerk het risico van een nieuwe loongolf toenemen. Volgens hem moet de groei van de lonen in toom worden gehouden. Anders zal Nederland zichzelf uit de markt prijzen.

Heemskerk noemt "de verhalen over massale productieverplaatsingen naar lagelonenlanden sterk overdreven". De toenemende globalisering is juist een zegen voor Nederland. Door goedkopere producten profiteren consumenten in Nederland juist van de opkomst van landen als China.