AMSTERDAM - Het aantal wao-instromers is sterk afgenomen. Vergeleken met vorig jaar is het aantal aanvragen voor een wao-uitkering dit jaar 15 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de arbodiensten die spreken van een trendbreuk.

Vooral in de horeca en de zorg is de teruggang opmerkelijk, aldus de op één na grootste arbodienst in Nederland, ArboNed. Zo daalde in de horeca het aantal aanvragen met meer dan een kwart en in de zorg met bijna 20 procent.

Eerder deze maand meldde het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen al dat er nauwelijks nieuwe wao-aanvragen binnenkomen. Ook het UWV spreekt van een historische trendbreuk. In de twaalf maanden tot en met september dit jaar zijn 984.400 uitkeringen verstrekt.

Werknemers hebben recht op een wao-uitkering als ze een jaar arbeidsongeschikt zijn. Volgens ArboNed heeft de terugloop in de wao vooral te maken met het actiever optreden van zichzelf en andere arbodiensten en de financiële prikkels die werkgevers ertoe hebben gebracht om het verzuim serieus aan te pakken. Als voorbeelden noemt ArboNed de loondoorbetaling in het eerste ziektejaar, de wao-boete en de wet Verbetering Poortwachter, die partijen dwingt snel op te treden na een ziektemelding.