DEN HAAG - Het kabinet wil vanaf volgend jaar vrij toegang voor Polen en werknemers uit zeven andere Oost-Europese landen die sinds 2004 lid zijn van de Europese Unie. Staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) moest een paar maanden geleden de streefdatum van 1 januari 2007 nog loslaten, omdat vereiste maatregelen tegen ontduiking van arbeidsvoorwaarden en illegale arbeid nog niet allemaal waren genomen.

Volgens de bewindsman is nu het grootste deel van de maatregelen genomen en zal een beperkt aantal op korte termijn worden afgerond. Bovendien is vrij verkeer van werknemers gewenst "zeker nu het aantal vacatures snel stijgt en het steeds lastiger wordt voor werkgevers om genoeg werknemers te vinden in Nederland en de 'oude' EU-lidstaten", aldus Van Hoof vrijdag na de ministerraad.

Maar de PvdA vreest dat Van Hoof te hard van stapel loopt. "Nog niet alle maatregelen zijn genomen. En wat wel is gedaan, bestaat vooral uit papier. Zo kun je wel opschrijven dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting van de buitenlandse werknemers, maar daarmee is het nog niet geregeld", aldus Tweede Kamerlid Jet Bussemaker van de PvdA.

Open grenzen

Bussemaker benadrukt dat de PvdA voor open grenzen is binnen de Europese Unie. "Maar we krijgen van uitzendbureaus steeds signalen dat de pakkans met illegale praktijken nog niet groot is. Net zo goed horen we van wethouders in grote steden dat de huisvesting nog niet op orde is. Als we nu een besluit nemen en het gaat verkeerd, kunnen we niet meer terug."

Bovendien is het PvdA-Kamerlid bang dat werkgevers straks te snel kiezen voor een Pool en niet investeren in kansarmen in Nederland. Daarbij wijst zij op oudere werklozen en mensen die lang in de bijstand zitten, die ondanks de aantrekkende economie moeilijk aan de bak komen.