GENEVE - De arbeidsmarkt in veel landen komt door aids in toenemende mate onder druk te staan. De meest getroffen gebieden hebben te maken met lagere economische groei.

Dat blijkt uit een rapport dat de Internationale Arbeids Organisatie ILO vrijdag op Wereldaidsdag naar buiten heeft gebracht.

4,5 miljoen doden

Volgens de ILO zijn vorig jaar ongeveer 3,4 miljoen aidspatiënten overleden die onder normale omstandigheden gewoon hadden kunnen werken. Dit aantal zal in 2020 zijn gestegen naar 4,5 miljoen, zo verwacht de organisatie. Het totaal aantal doden onder die groep zal tegen die tijd zijn opgelopen naar 86 miljoen. Vorig jaar waren het er al 28 miljoen.

Door de sterfte blijven er minder mensen over die het werk wel kunnen doen. Dat betekent dat er een toenemende "economische druk" op hun schouders komt te liggen. De ILO heeft nu berekend in welke mate die last de komende jaren omhoog zal gaan. Vorig jaar bedroeg die last al 0,5 procent, in 2020 zal dat percentage zijn opgelopen naar 1,7. In de landen ten zuiden van de Sahara zijn die cijfers respectievelijk 4 en 7,2 procent. In die regio heeft aids het meest om zich heen gegrepen.

Economische groei

De ILO heeft ook in kaart gebracht in hoeverre de economische groei door de ziekte wordt belemmerd. Tussen 1992 en 2004 gingen er elk jaar 1,3 miljoen banen verloren. In de landen waar het aantal besmettingen het hoogst is, kwam de economische groei daardoor jaarlijks gemiddeld 0,5 procent lager uit. In de landen onder de Sahara was dat zelfs 0,7 procent.

Taboe

In veel landen is het openlijk praten over aids nog altijd een taboe. Met name de regering van Zuid-Afrika, waar de situatie zeer ernstig is, wordt verweten niet genoeg te doen om de problemen rond aids aan te pakken. Naar schatting zijn vijf miljoen mensen in het land besmet met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. In het land zijn de laatste tijd wel meer aidsremmers verkrijgbaar.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan zei vrijdag in een toespraak dat er meer gedaan moet worden om een open discussie over aids mogelijk te maken. Annan benadrukte dat politici een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.