DEN HAAG - Personeel van thuiszorginstellingen komt niet automatisch in dienst als schoonmaakbedrijven opdrachten voor huishoudelijke hulp binnenhalen, zoals de vakbond CNV Publieke Zaak eerder heeft beweerd. Dat stelt staatssecretaris Clémence Ross (Volksgezondheid) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De CNV-bond en Abvakabo FNV eisten eerder deze maand dat de aanbesteding van thuiszorg door gemeenten direct wordt stilgelegd. Uit eigen onderzoek van Publieke Zaak zou blijken dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) nu verkeerd wordt uitgevoerd en dat ten onrechte de banen van werknemers in de thuiszorg op het spel worden gezet.

Schoonmaakbedrijven die opdrachten winnen, zouden volgens de bonden wel degelijk verplicht zijn om thuiszorgpersoneel met behoud van hun arbeidsvoorwaarden over te nemen van zorginstellingen die de klussen verliezen. Deze verplichting vloeit volgens de jurist van de CNV-bond voort uit cao-afspraken in de schoonmaaksector en de Wet overgang van ondernemingen.

Bevreemding

Maar deze redenering wekt bij Ross "enige bevreemding". Het verhaal van CNV Publieke Zaak zou het tegenovergestelde zijn van wat de vakbonden zelf in de cao thuiszorg hebben afgesproken. Met werkgeversorganisatie ActiZ "hebben deze partijen juist afgesproken dat huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO onder de cao thuiszorg zou vallen".

Maar volgens bestuurder Leon Vincken van CNV Publieke Zaak vergeet Ross dat de cao thuiszorg door het ministerie van Sociale Zaken niet algemeen bindend is verklaard, omdat er sprake is van een overlap met de cao schoonmaak. "Daarom zal elke rechter de cao schoonmaak van toepassing verklaren op huishoudelijk werk. Wij gaan bij de eerste de beste zaak procederen om het werk van thuiszorgmedewerkers veilig te stellen."