DEN HAAG - Gemeenten krijgen er door de vergrijzing tussen 2006 en 2020 zo'n 400.000 inwoners bij die hulp nodig hebben. Naar verwachting zal het aantal mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen dat een beroep doet op de nieuwe welzijnswet WMO in 2020 met 20 procent zijn gestegen tot 2,5 miljoen.

Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau SGBO dat staatssecretaris Clémence Ross (Volksgezondheid) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral de behoefte aan hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoer zal stijgen, denken de onderzoekers.

Het SGBO heeft in het onderzoek geen inschatting kunnen maken van het effect dat de nieuwe wet op de vraag zal hebben. Gemeenten zouden de vraag naar beneden kunnen bijstellen, stellen de onderzoekers. Hiervoor moeten ze vrijwilligers en mantelzorgers zo ondersteunen en stimuleren dat zij huishoudelijke verzorging of ondersteuning op zich nemen.