RIJSWIJK - Scholen in het voortgezet onderwijs hebben bij elkaar 1,3 miljard euro op de bank staan of belegd. Dat concludeert de het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) na onderzoek. De resultaten daarvan zijn donderdag gepubliceerd.

Volgens het onderzoek hebben de scholen gezamenlijk 912 miljoen euro op hun bankrekening staan. Verder zouden de onderwijsinstituten 449 miljoen euro hebben belegd. De cijfers komen uit de jaarrekeningen over 2000 en 2004 van de 309 schoolbesturen in Nederland.

Onderwijsbond

"Het oppotten is te ver doorgeschoten," vindt Martin Knoop van de onderwijsbond. "We zien scholen die al jarenlang heel veel sparen voor allerlei tegenvallers, terwijl dat onnodig blijkt te zijn. Het gevolg is dat sommige scholen een absurd hoog bedrag op de bank hebben staan. Die reserves moeten geïnvesteerd worden in onderwijs."

Minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) vindt dat scholen hun geld moeten uitgeven aan waar het voor is bedoeld: salarissen, lesmateriaal, inventaris en dat soort zaken. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de toereikendheid van de financiering van het voortgezet onderwijs. Als daaruit blijkt dat scholen hun geld te veel oppotten wil, de minister daar paal en perk aan stellen.

Vermogen

Dit voorjaar deed de AOb ook al onderzoek naar oppotten in het beroepsonderwijs. Volgens het onderzoek bouwden veertien van de veertig Regionale Opleidingscentra (ROC's) en zeven van de dertien vakscholen te veel eigen vermogen op.

Het middelbaar beroepsonderwijs hield 82 miljoen euro over. Ook toen overschreden volgens de bond de instellingen de normen van het ministerie, maar volgens de minister was dat niet zo.