BRUSSEL - De EU-instellingen mogen volgend jaar 115,5 miljard euro uitgeven. Dat is 3,5 miljard euro meer dan dit jaar. Onderhandelaars van Europees Parlement, Europese Commissie en EU-landen hebben dat woensdag afgesproken.

"Het is een redelijk zuinige begroting", zegt Europarlementslid Jan Mulder (VVD), nauw betrokken bij de opstelling. "We hadden het recht om tot ongeveer 123 miljard euro te gaan volgens de meerjarenbegroting."

Ambtenaren

Het parlement kwam echter wel op voor uitbreiding van het aantal EU-ambtenaren. De EU-landen hadden juist voorgesteld de uitbreiding met 1700 te verlagen. Het parlement schrapte de beperking. "Wij vinden dat werknemers uit nieuw toegetreden landen een kans moeten krijgen", zei Mulder.

Het Europees Parlement toonde zich tevens royaal voor het buitenlandse beleid van de Europese Unie, zoals voor een eventuele vredesmissie in Kosovo. "De begroting van EU-buitenlandgezant Javier Solana stijgt dit jaar met 60 procent", weet Mulder. In ruil voor goedkeuring krijgt het Europarlement nu meer inzage in de verwachte kosten.

Het Europees Parlement ligt nog wel dwars bij een plan van de Europese Commissie om landbouwsubsidies per land te laten variëren.

concurrentieverhoudingen

Volgens dat plan zouden regeringen een vijfde van de boerengelden voor andere doelen besteden. Het parlement vreest scheve concurrentieverhoudingen binnen de EU als het ene land dat wel doet en het andere niet. Als protest heeft het parlement 2,46 miljard euro (een vijfde van de plattelandssubsidies) geblokkeerd.