VOORBURG - Het aantal vacatures neemt sterk af. Eind september stonden er 115.000 open, 56.000 minder dan een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekendgemaakt. Het aantal te vergeven banen neemt snel af. In het tweede kwartaal was de daling even groot en het eerste kwartaal liet een vermindering zien met 38.000 vacatures.

Het CBS ziet in alle bedrijfstakken het aantal vrijkomende banen verdampen, maar in de zakelijke dienstverlening gebeurt het het snelst. In deze branche stonden eind september nog 23.000 vacatures open, tegen 39.000 een jaar eerder. De daling vlakte wel iets af. In de industrie en in de bouwnijverheid wordt de keuze voor een nieuwe betrekking ook steeds beperkter.

In het derde kwartaal ontstonden 160.000 vacatures. Dat waren er bijna 50.000 minder dan een jaar eerder. De daling ligt hiermee onder die van de eerdere kwartalen, maar is nog altijd groot. De afgelopen kwartalen is het niveau van het aantal ontstane vacatures behoorlijk gezakt. Zo ontstonden er in het derde kwartaal van 2000 nog 230.000 vacatures.

In het derde kwartaal van dit jaar zijn 207.000 vacatures vervuld. Dat waren er 50.000 minder dan een jaar eerder. Ook die daling is daarmee iets minder dan in de voorgaande kwartalen. De afname van zowel het aantal ontstane als het aantal vervulde vacatures wijst op een sterk verminderde dynamiek op de arbeidsmarkt.

De spanning op de arbeidsmarkt, waarvan sprake is wanneer de economie flink op stoom is, is dan ook verder afgenomen. Deze spanning wordt afgemeten aan het aantal vacatures op duizend banen. Eind september waren dat er vijftien, een jaar eerder nog 23. De spanning is in het derde kwartaal over de hele linie gezakt.

De minimale economische groei was ook af te lezen aan de banengroei. Die daalde in het derde kwartaal naar het laagste niveau van de afgelopen acht jaar. Het aantal geregistreerde werklozen is in de maanden september-november uitgekomen op gemiddeld 183.000, 42.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal WW-uitkeringen is in het derde kwartaal met ongeveer 20.000 toegenomen vergeleken met in 2001.