DEN BOSCH - De zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen is wederom veroordeeld voor fraude. Kort voor het faillissement liet hij zijn bedrijf SP Aerospace 6,8 miljoen euro voor onderdelen van tanks en houwitsers betalen aan RDM, dat ook eigendom was van de ondernemer.

Volgens rechtbank in Den Bosch heeft Van den Nieuwenhuyzen daardoor de schuldeisers van SP Aerospace benadeeld. Hij moet de curator 6,8 miljoen euro plus wettelijke rente betalen, aldus de onlangs gedane uitspraak van de rechtbank.

Aerospace

SP Aerospace kocht nieuwe en gebruikte onderdelen van Leopard-tanks en M-109-houwitsers van RDM. Daar had RDM zelf 1,6 miljoen euro voor betaald. Na de ondergang van SP Aerospace bleken de gekochte onderdelen nauwelijks iets waard te zijn.

Van den Nieuwenhuyzen werd eerder dit jaar ook al veroordeeld voor frauduleus handelen. Kort voor het bankroet van SP Aerospace heeft hij geld weggesluisd naar Wilton-Feijnoord Holding (WFH), een ander bedrijf in zijn RDM-concern. De zakenman moet van de rechtbank in Rotterdam 11 miljoen euro plus gederfde rente betalen aan de curator. Van den Nieuwenhuyzen is in beroep gegaan.

Schandalen

De ondernemer is herhaaldelijk betrokken geweest bij schandalen. De ondergang van RDM bijvoorbeeld trok ook de directeur van het Rotterdams Havenbedrijf, Willem Scholten, mee in de afgrond.

Scholten gaf tot zijn aftreden in augustus 2004 voor 183,5 miljoen euro aan garanties af voor leningen aan het bedrijvenconglomeraat van Van den Nieuwenhuyzen. Een aantal banken eiste na de ondergang van het concern dat het havenbedrijf de openstaande garantstellingen, ter waarde van ruim 98 miljoen euro, nakwam.