ROTTERDAM - Burgemeester en wethouders van Rotterdam zien af van Randstadbus, omdat er geen politiek draagvlak voor is. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente dinsdagavond meegedeeld. De gezamenlijke onderneming van RET-bus en Connexxion was bedoeld om goed voorbereid te zijn op de openbare aanbesteding van het busvervoer voor 1 januari 2009.

Het college was en is van mening dat Randstadbus de beste kansen bood voor het busbedrijf van de RET. Met de joint venture was bovendien uitstel van de aanbesteding tot 2012 mogelijk, zodat partijen meer tijd hadden.

Openbaarvervoerbedrijf Arriva sluit niet uit te gaan bieden op het busbedrijf van de RET. "We volgen de ontwikkelingen in Rotterdam met meer dan gewone belangstelling", zei Arriva-directeur Anne Hettinga dinsdag in Sliedrecht.

"Wij vinden dat de aanbesteding van het Rotterdamse busbedrijf volgens de regels moet gebeuren. Dat betekent dat een bieding voor alle partijen moet openstaan", aldus Hettinga.

Tijdens de bespreking 16 november in de gemeenteraadscommissie economie, sociale Zaken, haven, milieu en vervoer bleek echter een meerderheid het principebesluit tot oprichting van Randstadbus niet te steunen. Vooral de linkse partijen waren tegen. Ook de voorzitter van de ondernemingsraad van de RET sprak zich toen nadrukkelijk uit voor een zelfstandige RET.

Blij

Raadslid Arno Bonte van GroenLinks is blij dat het college het voorstel intrekt, omdat zijn partij vreesde voor slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Om te zorgen voor eerlijke concurrentie pleit hij voor een cao stadsvervoer voor de vier grote steden, die goede arbeidsvoorwaarden waarborgt.

De RET verzelfstandigt per 1 januari volgend jaar en is vanaf dat moment een naamloze vennootschap. Algemeen directeur Pedro Peters van de RET zei maandag grote problemen te voorzien als het college niet zou kiezen voor de gezamenlijke onderneming van RET en Connexxion.

Peters acht de kans klein dat de RET alleen de concessie kan bemachtigen, omdat het bedrijf ongeveer 20 procent hoger zit met zijn prijs dan andere openbaarvervoerbedrijven. De vervoersmaatschappij heeft nu minder tijd om uit te groeien tot een marktconform bedrijf, met een hogere productiviteit en lagere kosten.

Gemiste kans

De directie liet dinsdagavond bij monde van Maurice Lenferink weten het afblazen van Randstadbus niet alleen een teleurstelling, maar vooral ook een gemiste kans te vinden. "De politiek beseft blijkbaar niet waar zij nee tegen zegt."

De RET-directie gaat de ondernemingsraad aanspreken op haar belofte mee te werken aan het bewerkstelligen van een marktconform kostenniveau voor de bus in 2008. Daarbij zal onder andere moeten worden gekeken naar de huisnormen, de productiviteit en de overhead.