AMSTERDAM - Nog nooit heeft er in Nederland zoveel kantoorruimte leeggestaan als nu. Het aanbod bedroeg half december ,7 miljoen vierkante meter, maar liefst 35 procent meer dan een jaar eerder. Het vormt een absoluut record voor Nederland en komt neer op 12 procent van de totale kantoorvoorraad. Dat is ver boven de leegstand van 5 tot 6 procent die de sector zelf als acceptabel beschouwt.

Dit blijkt uit onderzoek van het maandblad Vastgoedmarkt, dat vrijdag is gepubliceerd. De voorraad van 3,5 miljoen vierkante meter van een jaar terug betekende al een recordstijging van 49 procent ten opzichte van 2000. Het was toen ongeveer 9 procent van de totale voorraad. Vooral in het kantorengebied bij uitstek, Groot-Amsterdam, is de afgelopen twaalf maanden het aanbod enorm gestegen.

De aanbodcijfers weerspiegelen de sterk verslechterde arbeidsmarktsituatie in de kantorensector. De groei van het aanbod hangt echter ook samen met de uitvoering van een groot aantal bouwplannen, daterend uit de periode dat er nog sprake was van een gestaag oplopende vraag naar kantoorpersoneel.

De daling van de kantoorverhuren, die Vastgoedmarkt half 2002 al signaleerde, heeft zich ook in de tweede helft van het jaar voortgezet. Volgens voorlopige gegevens is het aantal nieuw verhuurde vierkante meters met 20 tot 25 procent afgenomen. In de eerste jaarhelft bedroeg de daling al 20 procent.

Nederlandse professionele beleggers lieten het bij dit alles op de vastgoedmarkt afweten. In de afgelopen zes maanden kochten zij voor 700 miljoen euro tegen ruimschoots het dubbele in het eerste halfjaar. De aankopen van buitenlandse beleggers bleven met 600 miljoen euro redelijk stabiel.