VOORBURG - Het aantal mensen met bijstand is het derde kwartaal van dit jaar met bijna 11.000 afgenomen. Dat is de grootste daling in een kwartaal tijd sinds 1999. Eind september lag het aantal bijstandsuitkeringen op 311.000.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft verstrekt. In een jaar tijd is het aantal bijstandsuitkeringen met 21.000 afgenomen.

De daling was bij mannen groter (-12.000) dan bij vrouwen (-9.000). Ook onder jongeren tot 35 nam het aantal mensen met bijstand flink af (-15.000).

Vergrijzen

De groep bijstandsgerechtigden is langzaam aan het vergrijzen. Bijna de helft (45 procent) van de uitkeringen werd toegekend aan mensen tussen de 45 en 65. In januari 1998 was dat nog 33 procent.

Mensen blijven wel langer aangewezen op bijstand. Ruim 80 procent van de uitkeringen loopt langer dan een jaar. Begin 1998 liep 75 procent van de uitkeringen langer dan een jaar.