AMSTERDAM - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt negen producenten van sierbestrating van onderlinge prijsafspraken. De bedrijven zouden in het voor- en najaar bij elkaar komen voor overleg. Dat meldt de NMa maandag.

Tegen de ondernemingen is een rapport opgemaakt. Na een reactie van de bedrijven op het rapport gaat de NMa bepalen of er een boete volgt en hoe hoog deze is.

De informatie waarop het onderzoek is gebaseerd, komt van vier van de negen betrokken bedrijven. Zij maken gebruik van de zogeheten clementieregeling. Die regeling moedigt bedrijven aan zelf informatie aan te dragen over ongeoorloofde praktijken in ruil voor boetevermindering of zelfs kwijtschelding.

De hoorzitting waarin komt vast te staan of er boetes volgen en hoe hoog deze zijn, is waarschijnlijk begin volgend jaar.