DEN BOSCH - Veel ambtenaren op het Bossche provinciehuis wilden twee jaar geleden wel een gratis fiets, maar fietsen, ho maar. Het college van GS stelde de tweewielers destijds beschikbaar om het ambtenarendom te bewegen met de fiets naar het werk te komen. Uit een nog lopend onderzoek blijkt echter dat een groot deel van de ambtenaren dat niet doet.

Het fietsenplan was onderdeel van een veelomvattender vervoerplan. Wie een fiets wilde, moest schriftelijk beloven er elke dag mee naar het provinciehuis te komen. Ongeveer 450 ambtenaren deden er aan mee. Uit tellingen blijkt nu dat slechts een beperkt deel van hen daadwerkelijk op de fiets naar het werk komt.

Wie de fiets niet meer gebruikt, moet zijn karretje voor het eind van het jaar inleveren, heeft het college van GS bepaald. Wie dat niet doet, wordt aangepakt. Het college beraadt zich nog op passende maatregelen, aldus de zegsman.