AMSTERDAM - Een volledig nieuw woningmarktbeleid moet in de komende kabinetsformatie op de rails worden gezet. Betaalbaar wonen en een gelijkwaardige keuze tussen huren en kopen moeten daarbij uitgangspunten zijn. Daarvoor pleit Willem van Leeuwen, voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes, maandag in Het Financieele Dagblad. Hij vindt dat een brede staatscommissie een 'integrale visie' op dit onderwerp moet ontwikkelen.

Van Leeuwen denkt dat alleen een centrumlinkse regering voor een doorbraak kan zorgen op de woningmarkt. Momenteel werken de centrale overheid en lokale overheden volgens hem elkaar soms tegen, wat zou leiden tot wachtlijsten en hoge prijzen. Een hoger tempo van de liberalisering van de huren zou volgens Van Leeuwen kunnen bijdragen aan een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit op de woningmarkt.

Steun

Op de ledenvergadering van Aedes afgelopen week zou brede steun zijn uitgesproken voor het beleid van minister van Volkshuisvesting Pieter Winsemius (VVD), die de corporaties nauw wil betrekken bij investeringen in problematische wijken.

Volgens hem moet het volgende kabinet jaarlijks één tot anderhalf miljard investeren in probleemwijken omdat de situatie daar anders uit de hand loopt. Aedes, dat 2,4 miljoen huurwoningen beheert, moet van de bewindsman duidelijk maken hoe dit moet worden ingevuld.

Van Leeuwen: "Het leuke van Winsemius is dat we in gesprek komen over mensen en wijken in plaats van alleen maar het aantal te bouwen huizen." Aedes schrijft binnenkort een brief aan de nieuwe Tweede Kamer, waarin een 'aanjaagrol' van de corporaties wordt voorgesteld.