DEN HAAG - Werknemers van sociale diensten, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en uitkeringsinstituut UWV zijn vaak onvoldoende beschermd tegen agressieve en gewelddadige klanten. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van de Arbeidsinspectie bij 437 van de 643 vestigingen van de betrokken instellingen.

Van de sociale diensten neemt bijna driekwart te weinig maatregelen tegen agressie en geweld. Bij de CWI's ging het om 65 procent. Verder controleerde de Arbeidsinspectie twaalf van de 32 UWV-vestigingen. Bij alle bezoeken constateerden de inspecteurs overtredingen.

Schokkend

De FNV-bond Abvakabo noemt de cijfers "schokkend". "Het verbaast ons", zegt bestuurder P. Wiechman. Hij wijst erop dat het probleem al lang bekend is. Op papier zou er van alles aan gebeuren, maar het schort aan uitvoering van de maatregelen. "Het ontwikkelen van beleid is mooi, maar het gaat om de uitvoering".

Circa twee derde van de medewerkers van de instellingen heeft wel eens of regelmatig te maken met agressie. Opvallend is dat klanten bewust schelden en intimideren om hun zin te krijgen, om bijvoorbeeld een uitkering te krijgen. Het gedrag kan voor traumatische ervaringen zorgen. De kosten door uitval van werknemers met zogenoemde psychosociale klachten worden in Nederland geschat op 4 miljard euro per jaar.

Bron

"Gelet op de grote risico's is het dringend gewenst dat de instellingen die in gebreke zijn, maatregelen nemen om werknemers te beschermen", aldus demissionair staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken. Uit het onderzoek blijkt dat agressie vaak niet bij de bron wordt aangepakt, zoals het probleem in kaart brengen.

Agressietrainingen

Nogal eens bleef registratie van incidenten achterwege. Ook waren medewerkers onvoldoende beschermd door training en veilige inrichting van de spreekkamer. Inmiddels hebben de drie organisaties maatregelen genomen, zoals agressietrainingen en registratie van incidenten.

Volgens de inspectiedienst van Sociale Zaken blijkt dat het aanpakken van daders ook loont. "Hoe consequenter agressie wordt bestreden, hoe minder incidenten zich voordoen."

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie blijft controleren om te zien of genomen maatregelen vruchten afwerpen. Ook is de wet aangepast, waardoor sociale diensten agressieve klanten kunnen straffen met korting op de uitkering.