DEN HAAG - Bijna een kwart van de gepensioneerden wordt volgend jaar maar gedeeltelijk gecompenseerd voor de inflatie. Zeven procent van de pensioenuitkeringen blijft zelfs op het uitkeringsniveau van dit jaar hangen.

Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerde inventarisatie van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). De koepelorganisatie baseert zich op gegevens van 43 fondsen die de uitkering van 1,1 miljoen mensen verzorgt. Drie op de tien gepensioneerden gaan er daardoor in 2003 in koopkracht op achteruit.

Het schrappen van de inflatiecompensatie volgt op een slecht jaar voor de pensioenfondsen. Door de koersval op de beurs verslechterde de verhouding tussen het belegde vermogen en de verplichtingen, de dekkingsgraad, sterk. Driehonderd van de duizend fondsen kwamen op die manier in de problemen. Toezichthouder PVK sloeg alarm en maande de pensioenbesturen tot het nemen van maatregelen.

Naast het beperken van de uitgaven voor uitkeringen kunnen pensioenfondsen ook het vermogen versterken door de werknemers meer premie te laten betalen. Vrijwel alle pensioenfondsen doen dat volgend jaar, zo blijkt uit de cijfers van de VB.