DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Edon, onderdeel van het energiebedrijf Essent, een boete opgelegd van 22.500 euro wegens het overtreden van fusievoorschriften. De kartelwaakhond heeft dit woensdag bekendgemaakt.

Edon en Pnem/Mega fuseerden in 1999 tot Essent. De NMa had die fusie goedgekeurd onder voorwaarden. Eén ervan was dat Edon haar belang in een onderneming moest verkopen aan een door de NMa goedgekeurde koper. Het ging om het belang in het composteerbedrijf Purva, dat werd verkocht aan de Huisvuilcentrale Noord-Holland.

Edon verkocht het belang echter voordat de NMa had kunnen vaststellen of de koper aan de gestelde eisen voldeed. Dat komt het bedrijf op de boete van 22.500 euro te staan, de maximale die in dit geval kan worden opgelegd. Deze gang van zaken was overigens destijds geen reden om de fusie af te keuren.

Het is de eerste keer dat de NMa een sanctie oplegt omdat zijn voorwaarden bij concentraties niet op correcte wijze zijn nageleefd. Daaronder worden behalve fusies ook overnames en bepaalde joint ventures verstaan.

De NMa moet beoordelen of een en ander leidt tot het ontstaan of versterken van een machtspositie. In het uiterste geval verleent de NMa geen vergunning en kan de fusie, overname of joint venture niet doorgaan.