NAARDEN - Storks grootaandeelhouders Centaurus en Paulson roepen het bedrijf voor de derde keer dit jaar op om een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Tijdens die bijeenkomst moeten de aandeelhouders het vertrouwen in de raad van commissarissen van het industrieel concern opzeggen.

Dat hebben de investeerders, samen goed voor een belang van 33 procent, donderdag bekendgemaakt.

Stork

Centaurus en Paulson willen dat de vergadering binnen zes weken plaatsheeft. Als de motie van wantrouwen wordt aangenomen, en het bedrijf doet daar niets mee, voorziet het duo een gang naar de rechter. Stork is namelijk van mening dat besluiten van dergelijke vergaderingen niet bindend zijn. "We hebben er het grootste vertrouwen in dat de Ondernemingskamer van de Amsterdamse rechtbank een tijdelijke raad van commissarissen aanstelt als de zittende toezichthouders worden weggestemd".

Verder komen Centaurus en Paulson met een voorstel om aandeelhouders inspraak te geven bij "significante" overnames en desinvesteringen. Daarbij gaat het om transacties met een waarde groter dan 100 miljoen euro.

De twee aandeelhouders komen met de oproep omdat Stork halstarrig vasthoudt aan de eigen strategie en voorbij gaat aan de uitkomst van een eerdere buitengewone vergadering. In oktober stemde 86,5 procent van de aanwezige aandeelhouders in met het plan van Centaurus en Paulson om Stork verder te stroomlijnen.

Luchtvaartdivisie

In de ogen van de twee investeerders moeten de divisies Food Systems en Technical Services verkocht worden waarna het Naardense bedrijf uitsluitend bestaat uit de luchtvaartdivisie. Het duo denkt dat Stork in delen meer waard is dan als geheel.

Stork vindt echter dat de voorgestelde strategie te veel risico met zich meebrengt. Het bedrijf liet eerder deze maand weten dat de plannen van Centaurus en Paulson geen geloofwaardig alternatief bieden en dat ze niet in het belang van de onderneming zijn.

Verder zijn de investeerders niet gecharmeerd van de houding van de commissarissen die "steevast de kant van het bestuur kiezen en uitnodigingen tot gesprekken met grote aandeelhouders consequent van de hand wijzen".

Daarnaast willen de twee tekst en uitleg van Stork over de manier waarop 17 miljoen euro werd gespendeerd aan een onderzoek naar het eventueel van de beurs halen van de onderneming. Centaurus en Paulson benadrukken daarbij dat de onderzoekskosten bijna een vijfde waren van de nettowinst in 2005.