VOORBURG - Het aantal geregistreerde werklozen in Nederland is in de maanden september tot en met november 2002 gemiddeld uitgekomen op 183.000. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het werkloosheidscijfer lag in de vorige driemaandsperiode (augustus-oktober) op 177.000. Dit houdt een stijging in met 6.000 werklozen. Na aanpassing voor seizoenseffecten komt het nieuwste werkloosheidscijfer 3.000 hoger uit dan in de vorige driemaandsperiode.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is het aantal geregistreerde werklozen nu 42.000 hoger. Gemiddeld steeg de werkloosheid het afgelopen jaar dus met 3.000 tot 4.000 personen per maand.

Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een Centrum voor Werk enInkomen (CWI) staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een betaalde baan van minstens twaalf uur per week. Daarnaast worden personen meegeteld die geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week.