AMSTERDAM - De bouwsector is dinsdag geconfronteerd met een nieuwe schaduwboekhouding. Daarin zouden prijsafspraken in maart en november 2003 worden blootgelegd. Dat betekent dat de parlementaire enquête die in het jaar daarvoor werd afgerond geen definitief einde heeft gemaakt aan misstanden in de bouw.

De nieuwe documenten zijn afkomstig van bouwbedrijf Boender en Maasdam, een dochter van VolkerWessels. Maandagavond zijn deze afgeleverd bij het Ad Bos Collectief, de politieke partij van de klokkenluider die de bouwfraude in november 2001 aan het rollen bracht. Inmiddels beschikken ook enkele media over het dossier. "Iedereen wist wel dat de fraude nog niet voorbij was. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende zaken", aldus Ad Bos.

NMa

De mededingingsautoriteit NMa heeft de boekhouding van Boender en Maasdam ook in haar bezit. Volgens een woordvoerder kijkt de kartelwaakhond actief naar het dossier.

Moederbedrijf VolkerWessels zei in een reactie dat er intern geen meldingen van malversaties bekend zijn. Het bouwconcern heeft begin 2004 alle dossiers die betrekking hebben op de bouwfraude aan de NMa overhandigd. Koepelorganisatie Bouwend Nederland was niet direct beschikbaar voor een reactie.

Uit de documenten van Boender en Maasdam zou blijken dat er afspraken zijn gemaakt over het verdelen van de werken bij een school in Middelharnis en de bouw van 23 woningen in Poortwijk. Volgens Bos zijn de aanneemsommen na overleg met enkele procentpunten verhoogd.

Een parlementaire enquêtecommissie heeft eind 2002 een hard oordeel geveld over de bouwfraude die Bos aan het licht had gebracht. In reactie daarop beloofde de bouwsector beterschap.

Onderzoek

Volgens VolkerWessels zijn de gegevens in de nieuwe schaduwboekhouding, zoals data, bedragen en betrokken bouwbedrijven, onjuist. Intern is ook geen melding gemaakt van malversaties, stelt de aannemer dinsdag. De bouwer belooft een diepgaand onderzoek.

Koepelorganisatie Bouwend Nederland wil eerst afwachten of de nieuwe schaduwboekhouding authentiek is. "Wij wijzen elke vorm van onwettig gedrag ondubbelzinnig af", aldus een woordvoerder dinsdag in een reactie.