AMSTELVEEN - De nettoloonstijging in Nederland zal volgend jaar de op een na laagste in Europa zijn. Alleen Portugal heeft een lager percentage. Dat is dinsdag bekendgemaakt door Mercer Human Resource Consulting na een wereldwijd onderzoek naar looncijfers bij multinationals.

In Nederland is het verschil tussen de loonstijging en de inflatie volgend jaar slechts 1,2 procent. Mercer verwacht hier gemiddeld 4 procent hoger loon en een inflatie van 2,8 procent.

Loonmatiging

"Hoewel de inflatie zal afnemen, blijft deze relatief hoog vergeleken met omringende landen. Loonmatiging voorkomt dat de concurrentiepositie van Nederland afneemt," aldus de onderzoekers.

Werknemers in de meeste landen krijgen komend jaar een loonstijging van 1 à 3,5 procent boven de inflatie. In een kleine groep landen ligt de loonstijging onder de geldontwaarding: onder meer in Venezuela stijgen de lonen 7 procent minder dan de prijzen.

Voorzichtig

"Ondanks een zeker optimisme ten aanzien van het economische herstel, blijven bedrijven voorzichtig bij het vaststellen van hun salarisbudgetten en zijn ze onder de huidige onzekere omstandigheden niet geneigd om hoge stijgingen door te voeren," aldus S. Kardanay, senior onderzoeker bij Mercer Human Resource Consulting.