TILBURG - Verkeersminiser Karla Peijs heeft de 300 miljoen euro, die bij de begroting voor dit jaar werd uitgetrokken voor zogeheten spoordoorsnijdingen, verdeeld over de gemeenten. Tijdens een CDA-verkiezingsbijeenkomst in Tilburg bleek dat een groot deel daarvan in Brabant terecht komt.

Het gaat om spoorverbindingen die in de steden voor veel verkeersoverlast zorgen. Deze knelpunten worden aangepakt.