Peijs verdeelt geld voor verbetering spoor

TILBURG - Verkeersminiser Karla Peijs heeft de 300 miljoen euro, die bij de begroting voor dit jaar werd uitgetrokken voor zogeheten spoordoorsnijdingen, verdeeld over de gemeenten. Tijdens een CDA-verkiezingsbijeenkomst in Tilburg bleek dat een groot deel daarvan in Brabant terecht komt.

Het gaat om spoorverbindingen die in de steden voor veel verkeersoverlast zorgen. Deze knelpunten worden aangepakt.

Tip de redactie