ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad levert voor het einde van deze maand de eerste zeventig woningen op van een speciaal woonproject voor mensen met lagere inkomens. Dat heeft de gemeente laten weten.

Mensen met een inkomen tot maximaal 32.000 euro per jaar kunnen in de nieuwbouwwijk Saendelft een huis kopen waarvoor ze 80 procent van de marktwaarde betalen.

De overige 20 procent blijft eigendom van de organisatie Betaalbare Koopwoningen Zaandam (BKZ), waarvan de gemeente alle aandelen bezit. Als de koper meer gaat verdienen, verplicht hij zich het resterende deel af te lossen.

De gemeente hoopt met deze constructie een oplossing te bieden voor het nijpende tekort aan sociale koopwoningen voor starters.

Controle

De huiseigenaar moet BKZ jaarlijks laten weten hoeveel hij verdient zodat de organisatie kan bepalen of de koper een deel van het nog openstaande bedrag moet aflossen. Als het inkomen van de koper niet of te weinig stijgt, hoeft hij het resterende bedrag niet af te lossen.

Bij verkoop van de woning kan dit bedrag dan alsnog worden afbetaald. Kopers die wel in staat zijn het bedrag volledig af te lossen, krijgen bij de verkoop van het pand de volledige opbrengst.

Sleutel

Vorige maand kregen de eerste bewoners van de sociale koopwoningen de sleutel van hun nieuwe huizen. Voor eind november kunnen zeventig kopers hun huizen betrekken. De komende twee jaar worden er nog tweehonderd van dergelijke woningen in Zaanstad gebouwd.