AMSTERDAM/UTRECHT - De vakbonden die bij de FNV en het CNV zijn aangesloten, hebben maandag ingestemd met het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties vorige maand hebben afgesloten.

Dit betekent dat ze in de CAO's volgend jaar hooguit 2,5 procent vaste loonsverhoging zullen vragen. "Deze norm gaan we strak handhaven", aldus vice-voorzitter R. van Splunder van het CNV. Wel ziet hij nog kansen om voor werknemers iets meer te doen dan in het akkoord is afgesproken. Hij wil met werkgevers afspreken hoe de vrijvallende werkgeversspaarpremie wordt benut.

Omdat het kabinet het premiespaarloon volgend jaar beëindigt, hoeven de werkgevers deze premie niet meer te betalen. "Maar dat is in oorsprong toch een deel van het loon, dus vinden wij dat dit geld nu anderszins aan de werknemers ten goede moet komen", aldus Van Splunder.

Snelle afspraken over gesubsidieerde arbeid

De veertien FNV-bonden hebben maandag gepleit voor snelle afspraken over de gesubsidieerde arbeid. Bij het sociaal akkoord heeft de regering immers geld toegezegd om 10.000 van de 50.000 mensen met een Melkertbaan nog een jaar aan het werk te houden. Daarvoor zou er voor 1 januari een convenant moeten komen.