AMSTERDAM - De prijsstijgingen in Nederland nemen de komende jaren gestaag in tempo af. In 2003 zakt de inflatie tot 2,5 procent, waarna in 2004 een verdere daling naar 2,1 procent te verwachten is. Dit voorziet De Nederlandsche Bank (DNB) in haar jongste kwartaalbericht dat maandag naar buiten is gebracht.

Dit jaar komt het tempo van de prijsstijgingen uit op 3,5 procent. De belangrijkste oorzaak van de hoge inflatie is de sterke stijging van de arbeidskosten. Deze kosten waren voor 2,4 procentpunt verantwoordelijk voor de inflatie, aldus DNB. De centrale bank verwacht dat arbeidskosten de komende twee jaar steeds gemiddeld voor 1 procentpunt bijdragen aan het geraamde tempo van de prijsstijgingen.

De economische groei herstelt zich langzaam, maar blijft vooralsnog matig. Dit jaar neemt de bedrijvigheid met 0,2 procent amper toe, in 2003 volgt een beperkte versnelling tot 1,1 procent. In 2004 komt de expansie op 2,1 procent uit. "Dat is nog steeds lager dan wat voor de Nederlandse economie gewoon is", merkt DNB op.

De aanwas van het aantal werklozen blijft dit jaar beperkt tot .000. Dat komt doordat de arbeidsmarkt met enige vertraging de conjunctuur volgt. In 2003 zwelt de werkloosheid aan met 66.000. Daarna volgt een afvlakking tot een toename van 10.000 in het jaar .