AMSTERDAM - De uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 24.000 mensen aan een baan geholpen. Bij ruim 20.000 cliënten gebeurde dit via een re-integratietraject. Bijna 4000 mensen vonden werk na intensieve begeleiding door een UWV-coach. Dat heeft de instantie vrijdag bekendgemaakt.

UWV heeft de doelstelling om dit jaar in totaal 27.500 cliënten weer aan het werk te krijgen. Dat lukt, verwacht de instantie. Het aantal WW-uitkeringen daalde tot en met eind september naar ruim 260.000. Eind 2006 zijn dat er naar verwachting 253.000. Ook de 'volwassen' uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verminderden.

Inclusief de 49.000 voor zelfstandigen (WAZ) stond de teller eind september op 701.000. Het aantal uitkeringen aan jonge arbeidsongeschikten (Wajong) steeg daarentegen in de eerste drie kwartalen met 6000 naar ruim 153.000. De instantie schrijft dit vooral toe aan de verbeterde samenwerking met speciale scholen.

Herkeuring

Sinds de start van de herkeuringsoperatie in oktober 2004 herbeoordeelde UWV 205.000 WAO'ers. Van 36,5 procent werd de uitkering verlaagd of beëindigd. Halverwege volgend jaar moet UWV 325.000 WAO'ers hebben herkeurd. De instantie maakte hierover een afspraak met het ministerie van Sociale Zaken. UWV verwacht echter twee maanden langer nodig te hebben.

Gestegen in de eerste negen maanden is ook het aantal ziektewetuitkeringen. Eind september waren er bijna 400.000 toegekend. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De verklaring is dat het aantal uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract is toegenomen.

"Meer mensen, en daardoor meer ziekmeldingen", aldus UWV.