UTRECHT - SNS Reaal handhaaft zijn winstverwachting voor dit jaar ondanks aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. "De concurrentie is nog steeds stevig", zei financieel topman Ronald Latenstein van Voorst vrijdag. Ook de lage rentemarges knagen aan de winstgevendheid van de bankverzekeraar.

Desondanks toonde de financieel directeur zich bij de presentatie van een tussentijds handelsbericht tevreden met de resultaten over het derde kwartaal, zonder die verder te specificeren. SNS Reaal rekent voor het hele boekjaar op een winststijging per aandeel met minimaal 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

De resultaten bij de verzekeringstak van het concern waren in het derde kwartaal ongeveer gelijk aan die in de eerste jaarhelft, hoewel de premie-inkomsten daalden. SNS Reaal bereikte een groter marktaandeel in levensverzekeringen, maar daar stond tegenover dat klanten meer schades claimden.

Hypotheken

SNS Bank wist het marktaandeel in hypotheken te verhogen tot boven de 8 procent, na een daling in het eerste halfjaar. Het aandeel op de hypotheekmarkt is nu weer terug op het niveau van eind vorig jaar.

De rentemarge van de bank stabiliseerde, vooral door een grotere afzet van renteproducten. Banken hebben de laatste maanden last van het kleine verschil tussen de lange en korte rente, waarop zij hun marge verdienen.

De overname van de vastgoedfinancieringstak van Bouwfonds door SNS Reaal is 1 december een feit. Het onderdeel van de voormalige projectontwikkelaar van ABN Amro werd deze zomer door SNS overgenomen voor 840 miljoen euro en levert dus een maand een bijdrage aan het jaarresultaat van 2006. De aankoop is een reden voor SNS Reaal om opnieuw naar de financiële doelstellingen voor de lange termijn te kijken. Bij de presentatie van de jaarcijfers in maart zal het concern daar concreet op ingaan.